Fantastika a mýtus v antropocénu

Mezinárodní konference

3.–5. října 2018
Masarykova univerzita v Brně

Program registrace sál ubytování důležité termímy

PLENÁRNÍ ŘEČNÍCI

Pozvánka

„Vztah mezi mýtem a fantastikou je obzvlášť komplikovaný. [...] Obě slova mají tolik významů a možností použití, že mohou být zároveň synonymy i přímými protiklady.“

(Brian Attebery, Stories about Stories, přeložila TD)


„Antropocén je přesvědčení, že lidstvo už nevratně změnilo živý svět [a že] osud planety je zcela ovládán a utvářen lidstvem. [...] Podobně jako většina mylných filozofií je antropocénní světonázor převážně produktem dobře míněné nevědomosti.“

(Edward O. Wilson, Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life)

Mýtus a fantastika jsou odedávna formami kolektivního snění. Nabízejí metaforické zakotvení ve stávající realitě a zároveň inspirují představivost k zobrazení odlišného světa. Mýtus a fantastika slouží jako prostředek k prozkoumání pojmů hrdinství, skupinové identity, moci a osudu; pro otázky o významu života, etiky a štěstí; pro vyjádření společenské kritiky a spekulování o nadpřirozeném. Co tyto otázky znamenají v době, v níž lidská činnost převratným způsobem mění tvář planety? Jak mohou být mýtus a fantastika využity pro nadějné, konstruktivní snění, které není únikem od skutečnosti? Mohou naznačit směr, jakým obnovit spojení s přirozeným spíše než nadpřirozeným? Dokážou vytvořit vizi neantropocentrického života, ve kterém jsou lidé spíše součástí biosféry než jejími vládci?

Tato konference si klade za cíl prozkoumat výzvy a příležitosti, jež se pro mýtus a fantastiku otevírají v souvislosti s šířící se diskuzí o klimatických změnách, znečištění, zániku habitatů, masovém ožebračování a migraci a o dalších důsledcích vlivu globálního kapitalismu na přírodní a lidský svět – vlivu, kterému se jinak říká „růst a rozvoj“. Pokud mýtus a fantastika zůstávají vhodnými prostředky pro konstruktivní snění, jak fungují v období antropocénu: přijímají, ignorují, nebo napadají jeho předpoklady? Čí vize o změně vyjadřují nebo schvalují a čí vize opomíjejí? A především: mohou nám mýtus a fantastika pomoci přehodnotit, co znamená být člověkem v době, již Amitav Gosh nazval „Velkým vyšinutím“?

Obracíme se na akademické pracovníky, doktorandy a studenty, na umělce a nezávislé badatele ze všech oblastí humanitních, vzdělávacích a společenských věd. Přihlášky mohou zahrnovat komparativní literární studia, lingvistiku, divadelní a filmovou vědu, studia interaktivních médií, kognitivní vědu, psychologii, sociologii a religionistiku, uměnovědná studia, filozofii, pedagogiku, populární kulturu, hudbu, materiální (hmotnou) kulturu a související oblasti. V tomto širokém spektru vyzýváme účastníky k přezkoumání, interpretaci a probádání různých aspektů fantastiky a mýtu v antropocénu. Doprovodné prezentace jsou podporovány, ale nejsou nutností.


Témata mohou zahrnovat:

• Reprezentaci antropocénu ve fantastice, včetně výtvarného umění
• Jak se fantastika zabývá nebo vyhýbá morálním, etickým a politickým výzvám antropocénu
• Antropocén jako mýtus a mýty o antropocénu
• Mýtus a fantastika v příbězích o konečném triumfu nebo nevyhnutelném konci lidstva
• Magická víra o antropocénu
• Věda a falešné zprávy o antropocénu jako součást fantastiky
• Domorodá a globální fantastika versus antropocén
• Fantastika, mýtus a nový humanismus (nebo posthumanismus)
• Fantastika jako moderní forma mýtotvorby
• Fantastika, ekopoetika a étos „zeleně“
• Filmy, anime, videohry, obrázkové knihy, komiksy, grafické romány a další (multimodální) formáty představující nový (?) vztah mezi člověkem a přírodou
• Ekokritické a/nebo antropocénní čtení mýtu a fantastiky
• Fantastika, mýtus a apokalypsa
• Fantastika přežití nebo obnovení současné civilizace
• Práce Ursuly K Le Guinové, N. K. Jemisinové, Paola Bacigalupiho a dalších spisovatelů zabývajících se antropocénem


Příspěvky nemusí být omezeny na výše uvedená témata nebo jednu formu podání.
Vybízíme potenciální účastníky k předkládání návrhů na přednášky, panely, fóra, workshopy, multimediální akce nebo návrhy nových prezentačních forem. V případě nejistoty adresujte dotazy na e-mail fantastika.brno@gmail.com.

Potvrzení plenární řečníci:
Brian Attebery, Idaho State University
Marek Oziewicz, University of Minnesota

Vítáme přihlášky v angličtině, češtině nebo slovenštině. Abstrakty o maximálním rozsahu 500 slov zasílejte elektronicky na adresu fantastikabrno@gmail.com. K abstraktu připojte stručný odborný životopis a kontaktní e-mailovou adresu.

Sledujte webové stránky konference: fantastika.phil.muni.cz

Uzávěrka pro podání návrhů je 15. března 2018. Autoři budou informováni o přijetí příspěvku do 20. března 2018. S výjimkou zvaných řečníků budou všechna vystoupení na konferenci omezena na 20 minut. Účastnický poplatek, splatný nejpozději do 15. května, činí 65 EUR nebo 1700 Kč (z poplatku bude hrazeno občerstvení v průběhu konference, brožura abstraktů, konferenční materiály). Autoři vybraných příspěvků mohou být po konferenci vyzváni k účasti na kolektivní recenzované publikaci.

Za pořadatele se na setkání těší
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Ústav české literatury a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Údolní 53 602 00 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info