Strom přání a Země jako živá bytost – fantastika jako výzva k environmentální zodpovědnosti