Kurzy pro veřejnost

Workshop pro Týden učitelství na FF
Využití tvůrčího psaní ve výuce humanitních předmětů

27. listopadu 2014, lektorky Dagmar Dvořáková a Jitka Cholastová

Workshop praktickou formou seznámí účastníky se základními metodami a postupy tvořivého psaní a s jejich využitím ve výuce zejména humanitních předmětů. Program je založený na sérii volně navazujících tvořivých cvičení. Ta jsou metodicky fázovaná – každým zadáním projdeme krok po kroku. Důležitou součástí je reflexe celého procesu v bezpečném prostředí tvořivé dílny tak, aby účastníci nejen porozuměli principu jednotlivých textotvorných cvičení, ale také se seznámili se základními pravidly vedení výuky prostřednictvím metod tvůrčího psaní. Cílem workshopu není rozvíjení literárního talentu, ale využití tvůrčího psaní (včetně estetického aspektu řeči) jako nástroje porozumění.

Tvůrčí psaní na Univerzitě třetího věku

Ateliér tvůrčího psaní zajišťuje pro Masarykovu univerzitu kurzy tvůrčího psaní, které jsou nabízeny v rámci Univerzity třetího věku.

Letní škola tvůrčího psaní 2012

Termín konání: 16. – 20. 7. 2012
Místo konání: Brno, prostory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Lektoři:
Mgr. Jitka Cholastová
Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
Mgr. Alice Stuchlíková

Cílová skupina kurzu:
Zájemci o tvůrčí a literární psaní z řad široké veřejnosti od 18 let věku. Letošní kurz je určen především pro začátečníky.

Anotace kurzu:
Letní škola tvůrčího psaní, vedená zkušenými lektory, praktickou formou seznámí zájemce se základními metodami a postupy tvořivého myšlení a psaní, využitelnými při tvorbě textů rozličného tematického zaměření i žánru. Budeme se věnovat všem fázím vznikání textu od prvotního impulsu po reflexi hotových textů v bezpečném prostředí tvořivé dílny. Představíme tvůrčí psaní nejen jako médium literárně laděné tvorby, ale dotkneme se též využití základních technik jako pracovního nástroje či prostředku sebepoznání i mezilidské komunikace.

Škola také nabídne účastníkům náměty k hlubšímu pochopení zákonitostí výstavby umělecké prózy jako takové. Úkoly budou zaměřeny na zdolávání dílčích úskalí při psaní umělecké prózy – budeme se zabývat popisem, atmosférou prostoru, charakteristikou postavy, zachycením jejího vnitřního vývoje, dialogem apod. Součástí kurzu bude společné čtení vzniklých textů a diskuse o nich.

Chybět nebudou ani cvičení a hry z oblasti tvůrčího psaní inspirované výtvarným uměním. Navštívíme vybrané brněnské výstavy a instalace ve veřejném prostoru. Necháme ožít nejen tradiční díla, která mají vlastní dlouhotrvající příběhy, ale rozvineme svou fantazii i před artefakty, jež jsou zbrusu nové a jsou otevřené mnoha individuálním interpretacím. Vybrané hodiny budou realizovány ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
Organizace kurzu:
Výuka bude probíhat v dopoledních i odpoledních blocích ve skupině maximálně se 17 účastníky. Minimální počet studentů nutný pro otevření Letní školy tvůrčího psaní je 13.
Základní metody práce:
Výklad, tvořivá dílna, cvičení a hry, analýza vytvořených textů a společná diskuse o nich.

Letní škola tvůrčího psaní 2004

První letní škola tvůrčího psaní se uskutečnila v červenci 2004. Účastníci si mohli pod vedením kolektivu lektorů vyzkoušet psaní literární i publicistické. Kurz se konal v prostorách Filozofické fakulty MU a v Domě umění města Brna.

Studium tvůrčího psaní v roce 2003/2004

V akademickém roce 2003/2004 bylo realizováno jednoleté STUDIUM TVŮRČÍHO PSANÍ, zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí v literárním a žurnalistickém psaní. Náplň studia tvořily semináře a přednášky vysokoškolského typu v disciplínách důležitých pro tvorbu textu. Absolventi studia obdrželi osvědčení. Přednášeli zkušení vysokoškolští pedagogové a spisovatelé, mj. Ludvík Kundera, Antonín Přidal, Michal Viewegh, Alexandra Berková, Pavel Švanda, Viola Fischerová, Jan Trefulka, Božena Správcová, Lubor Kasal, Ivo Pospíšil, Jiří Kuběna, Petr Hruška, Jiří H. Krchovský, Jaroslav Erik Frič, František Schildberger, Jiří Kratochvil, Bogdan Trojak, Jiří Kudrnáč, Luisa Nováková, Ludvík Štěpán, Zbyněk Fišer ad.

Program I. semestru:
Úvod do stylistiky a poetiky - přednáška 2 h (Ivo Pospíšil, N. N.)
Pravopisná cvičení - cvičení 2 h (Hana šindlerová)
Základní techniky tvůrčího psaní - seminář 2 h (Zbyněk Fišer)
Literární psaní - seminář 2 h (Luisa Nováková)
Redakční práce - seminář 2 h (Luisa Nováková)
Přednášky speciálních oblastí - přednáška 2 h (externí přednášející)
Individuální výuka s lektorem - 3 x 2 hod. (Luisa Nováková, Zbyněk Fišer)

Program II. semestru:
Literární projekty (sekce lyriky) - seminář 2 h (Zbyněk Fišer)
Literární projekty (sekce prózy) - seminář 2 h (Luisa Nováková)
Literární projekty (sekce rozhlasu a filmu) - seminář 2 h (N. N.)
žurnalistické psaní, internetový časopis, webové stránky - seminář 2 h (N. N.)
Přednášky ze speciálních oblastí - přednáška, cvičení 2 h (externí přednášející)
Dějiny psané kultury (vybrané kapitoly z literatury) - přednáška 2 h (N. N.)
Individuální výuka s lektorem: 3 x 2 hod. (Luisa Nováková, Z. Fišer, N. N.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info