Naši přátelé a hosté

Na fotografii Radka Denemarková, Pavla Kopečná, Magdalena Kvasničková, Dagmar Dvořáková a Viera Eliašová

Dobíjení tvořivých baterií podruhé

Setkání lektorů tvůrčího psaní se tentokrát uskutečnilo v pátek 23. května 2014. Se svou dílnou se zde představily Viera Eliašová (ukázky vzniklých textů najdete zde), Pavla Kopečná a Jitka Cholastová. O zkušenostech s vedením dílen pro mládež hovořila Radka Denemarková.

Workshop Dobíjení tvořivých baterií

V sobotu 22. června 2013, v návaznosti na páteční kolokvium Tvůrčí psaní a textová kompetence, hostil Ateliér tvůrčího psaní workshop, jehož smyslem bylo setkání lektorů tvůrčího psaní (převážně ze spřátelených unverzitních pracovišť) a vzájemná výměna zkušeností. Věříme, že tato akce se stane počátkem nové tradice. Z jedenácti účastníků se jich v průběhu dne šest ujalo lektorské role, vedle toho všichni měli vzácnou příležitost vyzkoušet si pro změnu také roli účastníka.

Bez popisku

Celodenní tvořivou dílnu otevřelo cvičení PaedDr. Martina Klimoviče, Ph.D., s názvem Čo sa stane ďalej? Účastníci si vyzkoušeli techniku postupného budování příběhu s využitím série obrázků.

Bez popisku

Široce využitelnou metodu rozvíjení a zpřesňování tématu představil v lekci Psaní prostřednictvím seznamu fokalizací další host, Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Bez popisku

Odpoledne se účastníci vydali pod vedením Mgr. Kateřiny Hoškové na Cestu, na kterou nikdy nezapomenu. Dopravním prostředkem se zde stala inspirativní hudební nahrávka.

Bez popisku

Obrazy skryté v textu jsme odhalili ve cvičení Mgr. Veroniky Rodriguezové, Ph.D. Součástí tvořivé hry se stal i prostor Filozofické fakulty.

Bez popisku

Vizuální stimulace se stala východiskem tvůrčí etudy Krajiny obraznosti pod vedením PaedDr. Markéty Pastorové. Imaginace zde šla ruku v ruce se zkoumáním kresby jako média.

Jedním z inspiračních zdrojů byla kniha Nikoly Čulíka a Adély Součkové "K problematice viděného", Praha, AVU, 2012.

Bez popisku

Celodenní workshop uzavřela PaedDr. Brigita Lehoťanová, Ph.D., s lekcí nazvanou Písací stroj. Zde byl kladen důraz na vyjádření přiměřené různým komunikačním situacím.

Bez popisku

Přednáška dr. Martina Klimoviče


Ve čtvrtek 7. února 2013 jsme jménem Ateliéru tvůrčího psaní přivítali PaedDr. Martina Klimoviče, Ph.D., který proslovil přednášku Naratíva v detskej reči. Dr. Klimovič z Prešovské univerzity je autorem stejnojmenné knihy a také řady publikací a článků o tvůrčím psaní a jeho didaktickém využití.

Přednáška proběhla v uvolněné, příjemné atmosféře, poutavý a erudovaný projev posluchače zaujal a podnítil také živou diskusi.

Kurz dr. Viery Eliašové


Ve dnech 21.-25. května 2012 proběhl na Filozofické fakultě intenzivní kurz Multifunkčnost tvůrčího psaní, vedený PhDr. Vierou Eliašovou, Ph.D., z bratislavské Univerzity Komenského.

Kurz přiblížil studentům možnosti využití tvůrčího psaní ve vzdělávací praxi, v rozvoji badatelsko-experimentátorských tvořivých kompetencí a také v rozvoji osobnosti prostřednictvím sebevyjádření.

Kurz dr. Brigity Lehoťanové


V jarním semestru 2010 hostovala na Filozofické fakultě PaedDr. Brigita Lehoťanová, Ph.D., se seminářem Strategie rozvíjení tvořivosti.

Cílem kurzu bylo seznámit studenty se strategiemi rozvíjení tvořivosti a ukázat, jak se ,přitom rozvíjí osobnost po stránce kognitivní i nonkognitivní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info