Bez popisku

Zbyněk Fišer

Doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., se věnuje teorii a didaktice tvůrčího psaní od roku 1994. Je autorem řady odborných publikací z oblasti tvůrčího psaní, teorie a didaktiky překladu a dějin současné české literatury.

Na Filozofické fakultě MU vede mj. kurzy akademického psaní, kurzy tvůrčího psaní pro učitele, překladatele, pro cizince. Na Pedagogické fakultě MU vyučuje předměty Rozvoj literární tvořivosti (pro arteterapeuty) a Slovesné aktivity v galerii (pro galerijní pedagogy).

Vede různé kurzy tvůrčího psaní pro učitele, vychovatele, lektory dramatické výchovy či seniory na univerzitách a vzdělávacích institucích v ČR i v zahraničí.

Kontakt: Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno; fiser@phil.muni.cz.

"Tvůrčí psaní poskytuje metody k verbalizaci myšlenkových pochodů. Metody tvůrčího psaní vedou pisatele k tomu, aby dokázal písemně vyjádřit své přirozené pocity, poznatky a postoje, které se všechny týkají jak světa kolem něj, tak introspektivně jej samotného.

Pracovní metody tvůrčího psaní se stávají nástrojem myšlenkového tvoření a výuka textotvorné kompetence je výukou adekvátního, přiměřeného řečového jednání, výukou interaktivních dovedností úspěšně komunikovat se světem kolem nás."

Zbyněk Fišer v rozhovoru s Alenou Blažejovskou

Pedagogická činnost na ÚČLK Pedagogická činnost na MU Lektorská činnost

Bez popisku

Raija Hauck

Dr. phil. Raija Hauck na Filozofické fakultě MU vyučuje semináře Problematika tvořivého překladu a Specifika literárního překladu z němčiny.

Bez popisku

Pavla Kopečná

Mgr. Pavla Kopečná, Ph.D., (dříve Pazderníková) v roce 2009 obhájila na ÚČLK FF MU disertační práci na téma Tvůrčí psaní a vědecká práce. Na Filozofické fakultě MU vyučuje semináře Tvorba literárněvědného textu, Literární teorie a tvůrčí psaní a Rozvoj kreativity. Pro veřejnost vede letní dílny tvůrčího psaní v Náměšti nad Oslavou, dílny v rámci Brněnské muzejní noci apod.

Kontakt: paflape@mail.muni.cz

 

Bez popisku

Jitka Cholastová

Mgr. Jitka Cholastová absolvovala Pedagogickou fakultu MU (obor český jazyk a občanská výchova), má zkušenost s výukou češtiny na základní i střední škole. Na Filozofické fakultě MU vyučuje kurz Tvůrčí psaní pro učitele a Tvůrčí psaní. Teorii a didaktice oboru se věnuje ve svém doktorském studiu. Vede kurz tvůrčího psaní pro Univerzitu třetího věku a příležitostné tvořivé dílny pro veřejnost.

Kontakt: cholastova@mail.muni.cz

Bez popisku

Tereza Dědinová

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D., na Filozofické fakultě MU vede seminář akademického psaní Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium.

Bez popisku

Petr Kuběnský

Mgr. Petr Kuběnský je doktorandem na Ústavu české literatury FF MU. Živí se jako nakladatelský redaktor, recenzent a editor klasické české literatury. V hledáčku jeho odborného zájmu je zejména česká poezie 20. století, literární teorie a různé podoby literárního experimentu. Tvůrčímu psaní a práci se začínajícími autory se věnuje od roku 2005 v rámci projektu Kalliopé prostřednictvím dílen pro veřejnost s názvem Literární weekend. Do spřízněné oblasti spadá také tvorba rolových her a organizování kurzů zážitkové pedagogiky.

Bez popisku

Ester Nováková

Mgr. Ester Nováková, Ph.D., na Filozofické fakultě MU vede seminář Próza v tvůrčím procesu.

Bez popisku

Darina Čurdová

Mgr. et Mgr. Darina Lukášová vede na Filozofické fakultě MU kurzy akademického psaní Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium a Akademické psaní pro nebohemisty. Zabývá se českou literaturou 19. a 1. poloviny 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info