Databáze, korpusy, archivy a knihovny: současná literární věda a tzv. digital humanities

10. 11. 2022

Bez popisku

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se několik našich studentů literárněvědného
magisterského a doktorského studia zúčastnilo kurzu Databáze, korpusy, archivy
a knihovny: současná literární věda a tzv. digital humanities pořádaného
Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Posluchači byli nejdříve seznámeni
s některými probíhajícími projekty, jako je zpracování přirozeného jazyka nebo
kritická hybridní edice věnující se analýze Bezručových básní. Ve druhé části
semináře se pak dozvěděli více o různých informačních zdrojích a o práci s
nimi, představena byla například databáze RETROBI, VuFind, CLO nebo Česká
elektronická knihovna. Účastníci nově nabyté vědomosti, které si mohli v rámci
kurzu vyzkoušet v praxi, jistě uplatní při vyhledávání zdrojů a informací pro
své diplomové a disertační práce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info