Zahraniční výjezdy

Zkušenosti našich studentů

 

Aktuální výzvy

Termíny výběrových řízení:

Erasmus+ 20.2. od 14:30 v pracovně B2.206

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS.

Do 16. 2. 2024 přiložte motivační dopis. Uveďte v něm podrobné vysvětlení, proč chcete studovat na vybrané univerzitě (zdůrazněte, čemu se chcete během pobytu věnovat). Dále uveďte jazykové znalosti a případné potvrzení o nich. Dne 20. 2. od 14:30 v pracovně B2.206 se uskuteční ústní kolo výběrového řízení (možno i online, MS Teams).

Kam můžete vyjet v rámci Erasmus+ (EU)

Naše Erasmus+ smlouvy - přehled

Výběrové řízení

  • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti Ústavu české literatury FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
  • Výběrové řízení se koná v únoru/březnu každý rok a podávat přihlášky přes ISOIS je možné vždy v únoru.
  • Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt, musí při výběru zahraniční univerzity zohlednit jak studijní obor, který studují, tak i stupeň studia, pro který je smlouva uzavřená.
  • Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+.
  • Určujícím kritériem při výběru studentů na studijní pobyt je kvalita motivačního dopisu. Dále se přihlíží na jazykovou vybavenost uchazeče pro danou zemi a celkový kredit studenta.
  • Studenti budou o svojí nominaci informováni e-mailem. Svoji nominaci musí následně do stanoveného termínu potvrdit, jinak jejich nominace propadá.

Užitečné návody a odkazy

Evidence zahraničního pobytu

Student, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční studijní pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, je povinen vyplnit a podepsat formulář studijní smlouvy (Learning Agreement, LA). Postupujte dle manuálu níže:

Evidence studijních a pracovních pobytů

Jak si vyplnit Learning Agreement?

U programu Erasmus+ postupujte podle manuálu pro vyplnění LA pro Erasmus. U ostatních programů následujte manuál "for other programs". Pokud je program administrován na CZS, volíte "administered by CIC", pokud je administrován na FF MU, volíte "administered by faculty".

Zkušenosti studentů z výjezdů

Všechny informace a zkušenosti studentů naleznete na stránkách Erasmus databáze a v závěrečných zprávách studentů v ISOIS MU:

Erasmus databáze

Závěrečné zprávy studentů

Opakované výjezdy

  • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
  • Přestože jsou opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Často kladené dotazy

Sestavili jsme pro vás nejčastěji se opakující dotazy:

FAQ

Pro doktorandy

V rámci doktorského vzdělávání je zásadní, aby studenti získávali nezávislé mezinárodní zkušenosti tak, aby se po absolvování studia postupně stávali samostatnými vědeckými pracovníky. 

Více informací pro doktorandy

Aktuální nabídky zahraničních pobytů pro studenty

Chcete být v obraze? Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o aktuálních nabídkách stáží a pobytů.

Newsletter Zahraničního oddělení

Další stipendijní programy

Pracovní pobyty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info