Naše úspěchy

Nejnovější:

Úspěchy našich doktorandů

Význačné publikace akademických pracovníků za posledních několik let

Vědecké granty

DG18P02OVV021 NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022).

DG18P02OVV021 NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022).

Řešitel: doc. Pavel Kosek. Členky řešitelského týmu: prof. Hashemi, doc. Bočková, dr. Hanzelková (absolventka Ph.D. studia). Další zapojenou institucí je Moravská zemská knihovna v Brně, Etnografický ústav AV ČR v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně.

Další informace

CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.) 2013-2015

CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.) 2013-2015

zapojená řešitelka Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Zapojení do vědeckých grantů
jiných institucí
(za posledních 5 let)

Granty domácí (MŠMT)

grant OPVVV Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia 2018-2021.

grant OPVVV Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia 2018-2021.

Hlavní řešitel prof. Kyloušek, zapojení spoluřešitelé z ÚČLaK - doc. Hana Bočková a dr. Petr Bubeníček.

grant OPVK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (2012-2015).

grant OPVK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (2012-2015).

Hlavní řešitel prof. Tomáš Knoz, dr. Šaur, dr. Švaříček. Účast členů ústavu: doc. Fišer, doc. Bočková (koordinátor), dr. Nováková, dr. Tlustý, dr. Urválková ad.

Ocenění

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info