Naše úspěchy

Pracujeme na výstavbě stránky

Vědecké granty

Zapojení do vědeckých grantů
jiných institucí
(za posledních 5 let)

Granty domácí (MŠMT)

Význačné publikace akademických pracovníků
za posledních pět let