Ústav české literatury

Naše úspěchy

Na stránce intenzivně pracujeme!

Úspěchy našich doktorandů

Ocenění

Vědecké granty

DG18P02OVV021 NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022).

DG18P02OVV021 NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022).

Řešitel: doc. Pavel Kosek. Členky řešitelského týmu: prof. Hashemi, doc. Bočková, dr. Hanzelková (absolventka Ph.D. studia). Další zapojenou institucí je Moravská zemská knihovna v Brně, Etnografický ústav AV ČR v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně.

CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.) 2013-2015

CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.) 2013-2015

zapojená řešitelka Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Zapojení do vědeckých grantů
jiných institucí
(za posledních 5 let)

Granty domácí (MŠMT)

grant OPVVV Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia 2018-2021.

grant OPVVV Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia 2018-2021.

Hlavní řešitel prof. Kyloušek, zapojení spoluřešitelé z ÚČLaK - doc. Hana Bočková a dr. Petr Bubeníček.

grant OPVK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (2012-2015).

grant OPVK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (2012-2015).

Hlavní řešitel prof. Tomáš Knoz, dr. Šaur, dr. Švaříček. Účast členů ústavu: doc. Fišer, doc. Bočková (koordinátor), dr. Nováková, dr. Tlustý, dr. Urválková ad.

Význačné publikace akademických pracovníků
za posledních několik let

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info