Zapojení našich doktorandů

Úspěchy doktorských studentů

Projekty specifického výzkumu

Podrobnosti

Doktorandská kolokvia ÚČL

Podrobnosti

Společná práce studentů (nejen doktorských!) a pedagogů

Postery našich studentů ke kolokviu ÚČL u příležitosti oslavy stého výročí zahájení výuky na FF MU O literatuře jinak.

Podrobnosti

Grant Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068
Ústav pro českou literaturu AV ČR - publikující doktorandi:

Mgr. Barbora Svobodová - školitel prof. Jiří Trávníček
Mgr. Eva Klíčová, Ph.D. - školitel prof. Jiří Trávníček
Mgr. Barbora Čiháková - školitel dr. Petr Hruška
Mgr. Kristina Vonková - školitel dr. Michal Fránek
Mgr. Dominik Melichar - školitel dr. Michal Přibáň

 

Bez popisku
Aktivní účast našich doktorských studentů na Mezinárodních konferencích pořádaných ústavem

Každoroční setkání doktorandů a jejich školitelů na třídenní doktorandské konferenci v Třešti

Spolupráce univerzitních bohemistických pracovišť s Ústavem pro českou literaturu AV ČR:
Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
Ústav bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích
Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
Katedra české literatury a literární vědy FF OU v Ostravě


Poskytnutí zpětné vazby odborníků k prezentovaným doktorským projektům v různé fázi přípravy.

Bez popisku

Úspěšní řešitelé grantových projektů Fondu rozvoje MU:

Mgr. Michaela Vašíčková, Mgr. Jana Dykastová, Mgr. Katarína Belejová, Mgr. Marie Mokrá,
Mgr. Dagmar Dvořáková, Mgr. Jitka Cholastová

Fond rozvoje MU

Redakční podíl doktorských studentů na vydávání publikací

Společné publikace doktorských studentů a pedagogů

Publikace obhájených doktorských prací

Překlady PhD. studentů (knihy)

Překlady krásné české literatury do makedonštiny - Mgr. Dime Mitrevski

NĚMEC, Jan. Istorija svetlinata. Skopje: Antolog, Branovi, sv. 135, 2016.
ČAPEK, Karel. Chordubal. Skopje: Ars libris, 2015. Klasici. ISBN 978-608-247-328-4.
HŮLOVÁ, Petra. Čuvari na opštoto dobro. Skopje: Antolog, c2014. Branovi. ISBN 978-608-243-039-3.
NERUDA, Jan. Grobno cvekje (1-3), Tiho - kako utro v dalno pole, Na vrv ridče leži bedno pole. Skopje: Ars lamina 2016.
HRABAL, Bohumil. Go imam služeno angliskiot kral. Skopje: Antolog, 2013. Branovi. ISBN 978-608-4507-58-1.

Překlady Mgr. Kataríny Belejové do češtiny

Garry HUNTER: Světový street art. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2017. ISBN
978-80-264-1702-6.
Michael BIRD: Van Goghova hvězdná noc. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1691-3.
Jen CAMPBELLOVÁ: Franklinova létající knihovna. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1710-1.
Joe TODD-STANTON: Tajemství černé skály. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2169-6.
Yoko Ono LENNON: Imagine John Yoko. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1981-5.
Julian BEECROFT: Frida Kahlo a její mistrovská díla. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1785-9.
Jen CAMPBELLOVÁ: Franklin a Luna letí na měsíc. Přeložila K. Belejová. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1901-3.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info