Doktorské studium

Prezenční čtyřleté, nebo kombinované (maximálně osm let). Vyučovací jazyk: čeština