Lidé z Ústavu české literatury a knihovnictví Dlouhodobě mimo výkon práce