Navazující magisterské studium

Dvouleté prezenční. Vyučovací jazyk: čeština