Spuštěno přihlašování ke Státním závěrečným zkouškám

4. 7. 2020

Přihlášení je povinné.

SZZ září 2020 se konají prezenční formou (pokud se zásadně nezmění zdravotní situace v ČR).

Přihlašování do 16. 8. 2020.

Studenti hlásící se k závěrečným bakalářským i magisterským zkouškám musejí mít potvrzení o splnění všech studijních povinností. Zkušební komise bude toto potvrzení vyžadovat.

 

Přihlásit se můžete zde.

Více článků

Přehled všech článků