Padesátá léta 19. století jako „čas za živa pohřbených“?

  • 22. března 2024
    13:15 – 14:45

PADESÁTÁ LÉTA 19. ST. JAKO “ČAS ZA ŽIVA POHŘBENÝCH”?

VÝZNAM VÍCEJAZYČNÉ PŮVODNÍ A PŘEKLADOVÉ BELETRIE V KONTEXTU

ČESKÉ LITERATURY POLOVINY 19. ST.

 

sylabus přednášky

 

doc. Mgr. Zuzany Urválkové, Ph.D. (FF MUNI, Brno)

realizované v rámci doktorandského semináře DSP Česká literatura

22. 3. 2024 13:15-14:45

FF UP v Olomouci (Křížkovského 10, místnost 2.12)

Online přístup

https://cesnet.zoom.us/j/91824855027

 

 

Anotace

Pro literární provoz v českých zemích 19. století byla charakteristická přirozeně vícejazyčná interkulturní výměna, pro niž však nebylo v národně filologicky definovaném konceptu dějin české literatury místo. Rozrušit tuto zakořeněnou představu dějin literatury jednoho území, jazyka a národa lze pouze zkoumáním kulturního transferu, a to jak na rovině literárně estetické (srovnávací analýza a interpretace intertextových vztahů mezi díly, žánry, podoby literárnosti a diskurzu), tak literárně sociologické (literární provoz, jeho aktéři, mechanismy regulace apod.). V přednášce se zaměřím na význam překladové beletrie v 50. letech 19. století, jež bývají pod vlivem porevolučních politických represí považována v dějinách české literatury za léta literární stagnace. Odlišný, podstatně plastičtější obraz literárního dění v 50. letech lze získat z dobové recepce původní jinojazyčné a překladové beletristické produkce, o niž jevili soudobí čtenáři mimořádný zájem již od 40. let 19. stol.

 

Doporučená odborná literatura

BACHLEITNER, Norbert. Quellen zur Rezeption des englischen und französischen Romans in Deutschland und Österreich.Tübingen: Niemeyer Verlag, 2000.

KUSÁKOVÁ, Lenka. „Překlady německé zábavné prózy v procesu formování novočeské beletristiky a její čtenářské základny (Studie na materiálu povídek H. Claurena)“. In Tureček, Dalibor –Urválková, Zuzana (eds.): Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století.Olomouc: Periplum, 2006, s. 187–223.

POKORNÁ, Magdaléna. „Proměny cenzurní legislativy a diskurz o cenzuře“. In Wögerbauer, Michael a kol.: V obecném zájmu I / 1749–1938. Praha: Academia, 2015, s. 358–379.

URVÁLKOVÁ, Zuzana. Tajemství úspěchu. Německojazyčná knižnice Ignáce Leopolda Kobra v širších literárních souvislostech. Brno: Host, 2022.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info