Erasmus a akademici 2012

V květnu a červnu 2012 vyjeli mnozí pedagogové Ústavu české literatury a knihovnictví na přednáškové a výukové pobyty na spřátelená pracoviště zahraničních univerzit. Několik cest jsme vykonali například na Slovensko: do Bratislavy, do Nitry a do Prešova, vyučovali jsme také v Poznani a v severoněmeckém hanzovním městě Greifswaldu.

Bez popisku

Na Prešovské univerzitě působí na Katedře komunikační a literární výchovy PaedDr. Martin Klimovič, Ph.D, nový člen redakční rady našeho časopisu Bohemica litteraria. Před rokem jako hostující profesor vedl na našem pracovišti poutavý a inspirativní kurz tvůrčího psaní. Je autorem učebnice Tvorivé písanie v mladšom školskom veku (2010) a spoluautorem monografie o tom, jak děti vyprávějí příběhy Naratíva v detskej reči (2011). Stotisícový Přešov je krásné město s multireligiózní tradicí. Za návštěvu stojí jedinečná synagoga v maurském slohu z konce 19. století.

V její původní předsíňce dnes slouží bohoslužby půl procenta přeživších dědů se svými několika vnuky.

Bez popisku

V Greifswaldu sídlí univerzita založená r. 1456. Děkanem Filozofické fakulty Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald je profesor slavistiky a rovněž náš loňský hostující profesor Alexander Wöll. Lodí se k němu dostanete jen dvakrát denně, když je padací most na řece Rycku v přístavním Wiecku zdvižen.

Fakultní člun, na kterém jsem usměvavého a věčného optimistu dr. Wölla vyfotografoval při své květnové návštěvě, je proto zakotven až v ústí.

Bez popisku

V Poznani je silná slavistika, dobrá polonistika, bohemistika i germanistika, jakož i translatologie, takže univerzita spolupracuje na všechny strany. V současné době připravuje mezinárodní projekt interkulturního doktorského studia Frieden und Beschränkung společně s Greifswaldem, k němuž plánují přizvat Brno a Kijev jako asociované členy. V Poznani je ovšem také nenápadné, ale významné muzeum lidového povstání z r. 1956.

Připomíná se zde krátký odpor dělnictva proti neprosperujícímu komunistickému zřízení. 23. června 1956 byly nepokoje krvavě potlačeny armádou a policií, přitom bylo v ulicích zastřeleno sedmnáct chlapců.

Zbyněk Fišer, červen 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info