Informace o závěrečné práci na oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ v přechodném období od 2017/2018 do 2019

V současné době (od 2017/2018) už studenti oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ na FF MU, kteří studují jako druhý obor i odborné navazující magisterské studium Český jazyk a literatura, nesmějí psát pouze jednu společnou magisterskou diplomovou práci pro učitelské i neučitelské studium, ale musí odevzdat a obhajovat dvě samostatné práce, na každém oboru jednu.

Jako diplomová práce na učitelství se předpokládá: a) buď přímo didaktická práce na nějaké oborové téma,
b) nebo odborně zaměřená práce, která má minimálně jednu kapitolu věnovanou didaktické reflexi téže problematiky (např. aplikace ve výuce, v učebnicích atd., je též možno využít nějaký ověřovací dotazník na školách).

Doporučujeme, aby těžiště magisterské diplomové práce z učitelství spočívalo v odborné reflexi tematiky a její poslední kapitola byla (případně poslední dvě kapitoly byly) aplikací odborné problematiky na učitelskou praxi. S úplnou absencí didaktické oborové části by text tzv. učitelské diplomové práce  nesplňoval podmínky na tuto práci kladené a nemohla by být přijata k obhajobě.

Diplomové práce v oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ mohou vést všichni interní pedagogové Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU, ostatní po domluvě s vedoucími pracovišť. Konzultaci k didaktické kapitole poskytují nyní na ÚČLK didaktikové české literatury prof. PhDr. Michaela Hashemi, CSc., a dr. Vlastimil Čech.

Se zástupci děkanátu a vedoucí studijního oddělení bylo domluveno, že právě uvedený stav bude přechodně platit do začátku reakreditovaných programů (připravovaných na rok 2019), tedy že jednooboroví učitelští studenti mají jen jeden seminář k diplomové práci a tzv. učitelští studenti nediplomoví nepíší žádnou práci.

Obecně platí, že se každý student závazně řídí svou kontrolní šablonou v IS MU, jejíž náplň může být pro různé imatrikulační ročníky různá.

 

Zbyněk Fišer a Michaela Hashemi

  1. 3. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info