Stipendia FF MU

Ústav české literatury sděluje svým studentům, kteří splňují některé z uvedených kritérií, že mohou podat žádost o jednorázové stipendium. Řádně zdůvodněnou žádost můžete podat kdykoli na adresu dr. H. Bočkové nebo dr. J. Tlustého.


Stipendia jsou určena:


* na podporu tvůrčí činnosti (za vynikající vědecké, umělecké nebo jiné tvůrčí
výsledky včetně umístění na různých vědeckých soutěžích organizovaných
fakultou)
* na podporu účasti studentů na konferencích a odborných akcích (na území
České republiky i krátkodobě v zahraničí)
* na podporu publikační činnosti studentů
* na podporu studia studentů FF v zahraničí
* na podporu studia zahraničních studentů na FF
* na podporu v případě doložitelné tíživé sociální situace studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info