Návrhy čtenářského záznamu

Přehlednost zápisu


Studující si může jednotlivé rubriky nakombinovat podle aktuálních potřeb. Přehlednosti záznamu docílíme tím, že stanovíme jednotnou podobu zápisu. Jaké údaje a množství informací bude záznam obsahovat, záleží na zvyklostech jednotlivce, případně účelu, pro který je záznam tvořen.

Záznam, který má sloužit širokým účelům, by měl obsahovat následující položky:

autor (též editor)
titul
přesný bibliografický údaj (včetně editora, ISBN, překladatele), případně rok vzniku textu;
forma (připomenutí formálního uspořádání textu, počet dílů a kapitol apod.);
obsah (připomenutí děje, událostí a postav; témata básní);
znaky (vytyčení stěžejních motivů založených na rozboru textu);
citace (verše, pasáže textu, které jsou pro čtenáře důležité, vysvětlit proč jsou důležité
a poznačit číslo stránky);
srovnání (odkazy k jiným textům, autorům, hledání podobností);

datum vytvoření zápisu

Záznam odborné literatury:


autor
titul
přesný bibliografický údaj (včetně ISBN), případně rok vzniku textu;
forma (např. členění textu do kapitol / částí, názvy kapitol/tematických celků);
obsah (= resumé);
znaky (hlavní myšlenky);
citace (pasáže textu, které jsou pro čtenáře důležité, vysvětlit proč jsou důležité
a poznačit číslo stránky);
srovnání (odkazy k jiným textům, autorům, hledání podobností);

datum vytvoření zápisu

Další modely:

Kartotéka literárních děl budoucího učitele:

Próza (drama)


1) Autor a název díla + rok vydání (popř. 1. vydání, ilustrátor, překladatel,…);
2) místo a doba děje;
3) hlavní postavy a jejich charakteristika;
4) námět, dějová osnova;
5) hlavní myšlenka díla;
6) umělecké a kompoziční prostředky.

Poezie


1) Autor a název díla + rok vydání (popř. 1. vydání, ilustrátor, překladatel,…);
2) tematické okruhy, charakteristika jednotlivých oddílů, motivy;
3) charakteristika žánrů, básnické útvary;
4) básnická forma – verš, rým, rytmus + jazyk – básnické prostředky a jejich funkce;
5) ukázka některých veršů, popř. celých básní.
Kartotéka literárních děl budoucího badatele:

 

Próza (drama)


1) Autor a název díla + rok vydání (popř. 1. vydání, ilustrátor, překladatel,…);
2) místo a doba děje;
3) hlavní postavy a jejich charakteristika;
4) námět, dějová osnova;
5) hlavní myšlenka díla;
6) umělecké a kompoziční prostředky;
7) ohlas kritiky.

Poezie


1) Autor a název díla + rok vydání (popř. 1. vydání, ilustrátor, překladatel…);
2) tematické okruhy, charakteristika jednotlivých oddílů;
3) charakteristika žánrů, básnické útvary;
4) básnická forma – verš, rým, rytmus;
5) jazyk + básnické prostředky a jejich funkce;
6) ukázka některých veršů, popř. celých básní;
7) ohlas kritiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info