Systém elektronických výukových kurzů ústavu v prostředí internetu

Katedra/ústav v současnosti využívá dvou systémů, ELF a IS MU.


E‑learning (ELF) je e-learningový systém provozovaný v rámci Filozofické fakulty MU.
Viz e-learning kurzy – aktuálně přístupné elektronické kurzy katedry/ústavu.


Poznámky:

1) Vstup do většiny kurzů je omezen pouze na studenty MU, kteří jsou do příslušného předmětu zapsáni v univerzitním informačním systému IS.

2) Některé kurzy umožňují vstup hostům, případně hostům, jimž vedoucí kurzu sdělil/-a klíč k zápisu do kurzu.


Elportál je přehledovou stránkou poskytující aktuální informace o e-learningových nástrojích obsažených v Informačním systému MU, příklady využití těchto nástrojů a tipy pro jejich efektivní zapojení do výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info