Česká literatura – základní četba

Starší česká literatura

Kristiánova legenda: Život s umučení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily (ed. J. Ludvíkovský) (web http://texty.citanka.cz/prlegendy/l1-7.html)

Kosmas: Kronika česká (ed. D. Třeštík a K. Hrdina nebo M. Wihoda a K. Hrdina)

Alexandreida (ed. Václav Vážný)

Kronika t. ř. Dalimila (hl. ed. Jiří Daňhelka)

Legenda o sv. Kateřině a o sv. Prokopu (ed. J. Hrabák, digit., nebo J. Kolár)

Satiry Hradeckého rukopisu NEBO Staročeské satiry Smilovy školy (ed. J. Hrabák, digit.)

Česká středověká lyrika (ed. J. Lehár) NEBO Barvy všecky (ed. J. Kolár a E. Pražák) NEBO Zbav mě mé tesknosti (ed. M. Kopecký, digit.) NEBO Rytířské srdce majíce (hl. ed.  E. Petrů, digit.)

Tomáš Štítný: Řeči besední (ed. M. Nedvědová) NEBO Knížky o šašiech (ed. F. Šimek)

Tkadleček (ed. F. Šimek)

Jan Hus –  2 díla: O církvi (ed.  F. Mrázek a A. Molnár) NEBO Knížky o svatokupectví (ed. A. Gregor) NEBO Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou NEBO Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři (obojí ed. J. Nechutová)

Veršované skladby doby husitské (ed. F. Svejkovský) NEBO Husitské skladby Budyšínského rukopisu (ed. J. Daňhelka)

Petr Chelčický: Sieť viery (ed. J. Boubín) NEBO Ze sítě víry (ed. E. Petrů, digit.)  NEBO Drobné spisy (ed. E. Petrů, digit.) NEBO Doba a dílo Petra Chelčického (ed. J. Rokyta a M. Hashemi, digit.)

Kratochvilné rozprávky renesanční (ed. A. Grund) NEBO Komu ženu svou poručiti (ed. M. Kopecký, digit.)

Mikuláš Konáč z Hodiškova: Pravidlo lidského života (ed. M. Kopecký) (web http://texty.citanka.cz/dacicky/pamtoc.html)

Jan Dubravius: Theriobulia – Rada zvířat (ed. E. Petrů, digit.)

Jan Blahoslav: Čtyři drobné spisy (ed. M. Čejka, H. Bočková, digit.)

Mikuláš Dačický z Heslova: Prostopravda NEBO Paměti (digit.)

Daniel Adam z Veleslavína: ukázky ve stejnojmenné  monografii M. Kopeckého (1962, digit.) NEBO Mirjam Bohatcová: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů (2005)

Renesanční poezie (ed. H. Businská) NEBO Jana Alžběta Westonia: Proměny osudu (ed. E. Petrů, digit.)

Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris (ed. H. Bočková, digit.)

Staročeské drama (ed. J. Hrabák) NEBO České humanistické drama (ed. M. Kopecký, digit.)

Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek  (ed. H. Bočková, digit.) NEBO Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého… (ed. H. Bočková a M. Melounová, digit.)

Jan Amos Komenský – 3 díla: Labyrint světa a ráj srdce (web http://www.labyrint.cz/cs/)

Jan Amos Komenský: Truchlivý I a II NEBO Centrum securitatis (některé z kritických vydání)

Jan Amos Komenský: Cesta světla (ed. M. Hashemi – J. Kumpera, 2009, ed. E. Petrů, digit.)

Pavel Stránský: Okřik NEBO Český stát (ed. B. Ryba, digit.)

Bohuslav Balbín: Rozmluva krátká, ale pravdivá (ed. M. Kopecký, digit.) NEBO Krásy a bohatství země české (ed. Z. Tichá)

Felix Kadlinský: Zdoroslavíček (ed. M. Kopecký, digit.)

Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo (ed. A. Škarka nebo ed. M. Čejka)

Fridrich Bridel: Básnické dílo (ed. M. Kopecký, digit.)

Václav Jan Rosa: Smutní kavaléři o lásce (ed. J. Hrabák a Z. Tichá)

Malý svět jest  člověk NEBO Vítr jest život člověka NEBO Svět je podvodný verbíř  (ed. M. Sládek) nebo Staří slezští kazatelé (ed. M. Kopecký, digit.)

Žena krásná náramně (hl. ed. M. Kopecký, digit.)  NEBO Nádoba zapálená (hl. ed.  M. Horáková-Hashemi, digit.)

Historia o životu doktora Jana Fausta (ed. J. Kolár) NEBO Fortunatus (ed. J. Hrabák, digit.) NEBO Tři knížky lidového čtení (ed. J. Kolár) NEBO Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi (ed. J. Kolár)

Lidové drama pobělohorské (ed. J. Hrabák, digit.)

Poslyšte písničku hezkou (ed. B. Beneš)

Pozn: Jména editorů neuvádíme, pokud existuje více různých edic téhož textu; v tom případě dáváme přednost kritickým vydáním.

Poznámka digit. odkazuje k digitalizaci textu v rámci staročeských projektů ÚČL FF MU (https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/10602736/digi-knihovna/index.qwarp)

Národní obrození a druhá polovina 19. století

Minimálně 1 knížka lidového čtení z níže uvedených souborů:

  • Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení (ed. Jaroslava Janáčková a Jan Lehár, Praha, Československý spisovatel 1980)
  • Václav Rodomil Kramerius: Knížky lidového čtení (ed. Ondřej Hausenblas, Jaroslava Janáčková a Lenka Kusáková, Praha, Odeon 1988)
  • Romantické povídky z českého obrození (ed. Miloslav Novotný, Praha, Evropský literární klub 1947)
  • Krásná próza raného obrození, sv. 2 (ed. Lenka Kusáková, Praha: Karolinum, 2003)
  • Zábavné povídky raného obrození (ed. Lenka Kusáková, Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Česká knižnice, 2005)
  • Tři knížky lidového čtení (ed. Jaroslav Kolár, Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Česká knižnice, 2000)

Josef Jungmann: O jazyku českém (rozmlouvání první a druhé); O klasičnosti literatury a důležitosti její

Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský (doporučená edice: Rukopisy královédvorský a zelenohorský; ed. D. Dobiáš. Brno: Host 2010)

Václav Kliment Klicpera: 1 hra; Točník

Jan Kollár: Slávy dcera (verze z roku 1824)

František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských; Ohlas písní českých; František Palacký: Úvod k Dějinám národu českého v Čechách a v Moravě

Karel Hynek Mácha: Máj; Křivoklad; Marinka; Cikáni; Pouť krkonošská

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák; Paličova dcera NEBO Paní Marjánka, matka pluku; Kutnohorští havíři NEBO Jan Hus NEBO Krvavé křtiny; Dekret kutnohorský NEBO Poslední Čech NEBO Pomněnky z Roztěže NEBO jiná povídka

Karel Jaromír Erben: Kytice a České pohádky NEBO Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (Slovanské pohádky)

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra; Křest svatého Vladimíra; Tyrolské elegie; Epigramy; Kapitola o kritice; Poslední Čech (Novela od Josefa Kajetána Tyla); Odpověď pan Havlu Borovskému na jeho kritiku Posledního Čecha

Božena Němcová: Babička; 2 povídky; Národní báchorky a pověsti

Karel Sabina: Oživené hroby

Jan Neruda: Hřbitovní kvítí;  Knihy veršů;  Balady a romance; Prosté motivy; Písně kosmické; Zpěvy páteční; Povídky malostranské; Arabesky

Vítězslav Hálek: Večerní písně; V přírodě; Muzikantská Liduška NEBO Na statku a v chaloupce NEBO Na vejminku NEBO Poldík rumař

Rudolf Mayer NEBO Václav Šolc NEBO Adolf Heyduk: 1 sbírka básní

Karolina Světlá: Vesnický román; Zvonečková královna NEBO První Češka NEBO Kříž u potoka NEBO Nemodlenec

Jakub Arbes: 2 romaneta; Kandidáti existence NEBO Štrajchpudlíci

Svatopluk Čech: Ve stínu lípy; Písně otroka; 1 „broučkiáda“; Hanuman NEBO Petrklíče NEBO Václav z Michalovic

Josef Václav Sládek: 2 básnické sbírky, z toho 1 pro děti

Jaroslav Vrchlický: 3 básnické sbírky; Noc na Karlštejně

Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; Vyšehrad; Jan Maria Plojhar; Tři legendy o krucifixu NEBO jiná próza

Alois Jirásek: Staré pověsti české; F. L. Věk (alespoň 2 díly); Proti všem NEBO Bratrstvo NEBO U nás NEBO Temno; Maloměstské historie NEBO Skaláci NEBO Psohlavci NEBO Maryla; 1 divadelní hra (Vojnarka NEBO Otec NEBO Emigrant NEBO Lucerna)

Zikmund Winter: Rozina sebranec; 2 povídky NEBO Mistr Kampanus

Karel Václav Rais: Kalibův zločin; 2 povídky; Západ NEBO Zapadlí vlastenci NEBO Pantáta Bezoušek NEBO Na lepším

Teréza Nováková: 2 romány (Drašar NEBO Děti čistého živého NEBO Jiří Šmatlán NEBO Maloměstský román)

Josef Holeček: Naši (první díl)

Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

Bratři Mrštíkové: Maryša

Gabriela Preissová: Její pastorkyňa (drama)

Od 90. let 19. století do roku 1945

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi NEBO Jan Herben: Do třetího a čtvrtého pokolení, nebo Hostišov

Vilém Mrštík: Pohádka máje NEBO Santa Lucia

Josef Svatopluk Machar: Confiteor I – III NEBO Magdalena NEBO Zde by měly kvést růže

František Xaver Šalda: Boje o zítřek NEBO Duše a dílo

Otokar Březina: Ruce a 1 další sbírka básní

Antonín Sova: 2 knihy z: Květy intimních nálad, Z mého kraje, Zlomená duše, Ještě jednou se vrátíme, Pankrác Budecius, kantor

Karel Hlaváček: Pozdě k ránu NEBO Mstivá kantiléna

Jiří Karásek ze Lvovic: Sodoma

Petr Bezruč: Slezské písně

Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání NEBO Nové zpěvy

Viktor Dyk: Krysař a 1 básnická sbírka NEBO drama

Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr a 1 další kniha

Karel Toman: 1 básnická sbírka

František Gellner: Radosti života NEBO Po nás ať přijde potopa

Karel Matěj Čapek Chod: 1 kniha z: Turbina, Jindrové, Kašpar Lén mstitel, Vilém Rozkoč, Řešany (Ladislav Klíma: 1 kniha beletrie

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Jakub Deml: 2 knihy z: Hrad smrti, Tanec smrti, Moji přátelé, Zapomenuté světlo, Miriam

Ivan Olbracht: Podivné přátelství herce Jesenia NEBO Žalář nejtemnější, nebo Golet v údolí NEBO Nikola Šuhaj loupežník

Marie Majerová: Havířská balada NEBO Přehrada

Josef Hora: Struny ve větru a Máchovské variace

Karel Čapek: 1 próza z noetické triologie, jedna další próza z: Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, a 1 drama

Josef Čapek: Kulhavý poutník NEBO Stín kapradiny

Jaroslav Durych: Bloudění a 1 kniha z: Rekviem, Sedmikráska, Obrazy, Masopust

František Langer: Periferie NEBO Andělé mezi námi, nebo Jízdní hlídka

Richard Weiner: 1 kniha z: Mezopotámie, Lítice, Škleb, Lazebník, Prázdná židle

Karel Poláček: Okresní město NEBO Hlavní přelíčení, nebo Hostinec U kamenného stolu

Marie Pujmanová: Lidé na křižovatce

Bohuslav Reynek: Rty a zuby a Setba samot

Vladislav Vančura: 2 knihy z: Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého

Jiří Wolker: Těžká hodina

Vítězslav Nezval: 2 básnické sbírky z: Pantomima, Básně noci, Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař

Jaroslav Seifert: 1 básnická sbírka z 20. let a 1 z 30. let NEBO 1. poloviny 40. let

Konstantin Biebl: S lodí, jež dováží čaj a kávu NEBO Nový Ikaros

Voskovec a Werich: 1 hra

František Halas: 2 básnické sbírky

Vilém Závada: Panychida

Vladimír Holan: Vanutí NEBO Triumf smrti NEBO Terezka Planetová

Jan Zahradníček: 2 sbírky z: Jeřáby, Žíznivé léto, Pozdravení slunci, Korouhve

Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy NEBO Neviditelný

Josef Knap: Věno NEBO František Křelina: Jalovčí stráně

Jan Čep: Letnice, nebo Děravý plášť NEBO Hranice stínu

Egon Hostovský: Žhář NEBO Úkryt

Václav Řezáč: Černé světlo NEBO Rozhraní

Karel Schulz: Kámen a bolest

Jiří Orten: Ohnice NEBO Elegie

Období po roce 1945

Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley

Josef Kainar: Nové mýty

Egon Hostovský: Cizinec hledá byt NEBO Nezvěstný

Jiří Weil: Život s hvězdou NEBO Na střeše je Mendelssohn

Jiří Kolář: Dny v roce NEBO Prométheova játra

Jan Zahradníček: Znamení moci

Oldřich Mikulášek: Ortely a milosti NEBO Agogh nebo Žebro Adamovo

Josef Škvorecký: Zbabělci a Příběh inženýra lidských duší

Milan Kundera: Žert NEBO Směšné lásky a Nesmrtelnost

Arnošt Lustig: Démanty noci NEBO Dita Saxová

Miroslav Holub: Achilles a želva NEBO Slabikář nebo Ačkoli

František Hrubín: Romance pro křídlovku

Vladimír Holan: Příběhy

Josef Topol: Konec masopustu

Václav Havel: Zahradní slavnost

Jan Skácel: Smuténka a Dávné proso

Ivan Wernisch: Zimohrádek

Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově a Morový sloup

Vladimír Páral: Soukromá vichřice NEBO Milenci a vrazi

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock NEBO Spalovač mrtvol

Věra Linhartová: Meziprůzkum nejblíž uplynulého NEBO Rozprava o zdviži NEBO Přestořeč

Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo

Karel Šiktanc: Český orloj

Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota NEBO Pábitelé a Obsluhoval jsem anglického krále

Ludvík Vaculík: Český snář

Ivan Diviš: Odchod z Čech NEBO Žalmy

Jan Zábrana: Celý život NEBO Jan Hanč: Události

Daniela Hodrová: Podobojí NEBO Michal Ajvaz: Druhé město

Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv

Miloš Urban: Hastrman NEBO Jan Balabán: Možná že odcházíme

Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa NEBO Petra Soukupová: Zmizet

Petr Hruška: Zelený svetr

Jaroslav Rudiš a Jaromír Švejdík: Alois Nebel NEBO Petra Hůlová: Paměť mojí babičce

Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch NEBO Jakuba Katalpa: Němci

Emil Hakl: O rodičích a dětech NEBO Jáchym Topol: Sestra

Viktorie Hanišová: Houbařka NEBO Lidmila Kábrtová: Koho vypijou lišky NEBO Alexandra Berková: Temná láska.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info