Ústav české literatury

Termíny státní závěrečné zkoušky

Přihlášky k SZZ únor 2021 

Na webových stránkách Ústavu českého jazyka je otevřeno přihlašování k SZZ - v oddíle Studium – Přihlašování k SZZ.

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ únor 2021 termín řádný a opravný se konají prezenční formou (pokud se zásadně nezmění zdravotní situace v ČR).

Přihlašování do 17. 1. 2021 - termín konání od 8. do 11. 2. 2021 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených do 22. 1. 2021).

Studenti hlásící se k závěrečným bakalářským i magisterským zkouškám žádají studijní oddělení o potvrzení splnění všech studijních povinností (bude evidováno v IS).

Zkušební komise bude toto potvrzení vyžadovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info