Ústav české literatury

Termíny státní závěrečné zkoušky

Na webových stránkách Ústavu českého jazyka v oddíle Studium – Přihlašování k SZZ je otevřeno přihlašování k SZZ.

Přihlášení je povinné. (Netýká se studentů LMK.)

Termín přihlášení od 1. června do 7. srpna 2022.

SZZ v září 2022 – termín řádný a opravný – se konají prezenční formou (pokud se zásadně nezmění zdravotní situace v ČR).

Termín konání

  1. 9. – 9. 9. 2022

(komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených).

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce e-mailem na bromova@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info