Termíny státní závěrečné zkoušky

Akademický rok 2023/2024

• 29. - 31. 1. 2024 • 10. - 12. 6. 2024 • 2. - 4. 9. 2024

Na webových stránkách Ústavu českého jazyka v oddíle Studium – Přihlašování k SZZ je od 1. prosince 2023 do 4. ledna 2024 otevřeno přihlašování k SZZ.

Přihlášení je povinné. (Netýká se studentů LMK.)

SZZ v lednu 2024 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou.

Přihlašování od 1. 12. 2023 do 4. 1. 2024.

Termín konání 29. - 31. ledna 2024 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených).

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz. Vložení diplomové práce do archivu konzultujte se svým vedoucím, neodevzdávejte práci bez jeho vědomí.

Před SZZ nezapomeňte požádat e-mailem studijní oddělení o kontrolu splnění všech studijních požadavků.

SZZ v červnu 2024 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou 10. - 12. června 2024.
SZZ v září 2024 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou 2. - 4. září 2024.

Chystají-li se studenti neúspěšní v řádném červnovém termínu na opravný termín zářijový, musí si podat žádost na studijním oddělení.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info