Nově akreditované programy od září 2019

Studijní program Český jazyk a literatura

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program Literatura a mezikulturní komunikace

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

MAGISTERSKÉ STUDIUM

DOKTORSKÉ STUDIUM na Ústavu české literatury