Studujte v zahraničí!

Oborový koordinátor a osoba pověřená uznáváním výsledků ze zahraničí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph. D.  petrb@phil.muni.cz

dosveta.muni.cz

Zadávání zahraničních mobilit

Pobyty v jakémkoli programu delší než 14 dní je nutné zadávat současně do databáze ISOIS přes Centrum zahraniční spolupráce a do ISu. Doktorandi Ústavu české literatury a knihovnictví jsou kvůli přístupu ke stipendiím povinni v ISu evidovat rovněž krátkodobé mobility (kratší než 14 dní).

Zkušenosti našich studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info