Didaktika českého jazyka a literatury

Studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Web

Michaela Hashemi je autorkou celkem 4 základních učebnic (a dále 1 vysokoškolského skripta a 1 učebnice pro cizince)

Marcela Hrdličková se věnuje oblasti didaktiky literatury. Kromě dlouhodobého výzkumu školních kánonů se zaměřuje na výuku a vedení budoucích středoškolských češtinářů, kterým se snaží představit pestré možnosti literárního vyučování v souladu se současnými trendy.

Publikace

Marcela Hrdličková: Intencionální literatura pro adolescenty v kontextu současných čítanek pro 8. a 9. ročník ZŠ. Ostravská univerzita 2017, s. 90.106.

Učebnice

Michaela Soleiman pour Hashemi. Scientia 2003.

Anotace

Výklady a interpretace prvního dílu zahrnují českou a světovou literaturu od nejstarších literárních památek až po české národní obrození, etapu, kterou představují díla Kollára a Čelakovského. Výklad světové literatury v prvním díle je podán od starověkého písemnictví a končí preromantismem. Vývoj české i světové literatury je vykládán kontinuálně, a to pro objasňování paralel mezi staršími a současnými etapami literárního vývoje. Jednotlivé celky uzavírají vždy citace a náměty k činnostem. Je třeba pracovat s výkladem i výše zmíněnou antologií textů současně. Uvedená koncepce výkladu a metoda práce s texty usnadní přípravu na nové pojetí maturitních testů. Přílohy obsahují chronologické tabulky, rejstříky vybraných literárních pojmů, bibliografii, a nakonec časový plán studia jednotlivých celků.

Literature & Sciences, 2016, 103 s.

Anotace

Na základě abecedního principu jsou řazena kulturologická hesla obsahující v úvodu charakteristiku (převážně literárně teoretickou), následuje ukázka tzv. zlatého fondu české kultury (Kytice K. J. Erbena, Staré pověsti české A. Jiráska, Babička B. Němcové apod.) a ukázka jejich proměn (pověst u Z. Šmída, parodie, parafráze zlatého fondu).

Michaela Soleiman pour Hashemi. Scientia 2002.

Anotace

Literární texty v tomto svazku postihují vývoj literatury od jejích počátků (nejstarších literárních památek), až po české národní obrození, a to po etapu, kterou představují díla Kollára a Čelakovského. Učebnice kladou důraz na objasňování paralel mezi staršími a současnými etapami literárního vývoje. Český literární vývoj je vykládán kontinuálně s vývojem světové literatury, rovněž tak jsou uspořádány a objasňovány ukázky děl v jednotlivých dílech antologie. Ke každé ukázce jsou formulovány úkoly a náměty k práci s texty. Uvedená koncepce výkladu a metoda práce s texty usnadní přípravu na nové pojetí maturitních testů.

Klett 2004, 140 s.

Anotace

Neobvyklý slovník, který přivítají především budoucí maturanti i studenti středních, příp. vysokých škol, učitelé i širší veřejnost se zájmeno literaturu. Čtenáři si připomenou stěžejní díla významných autorů,ale také získají poměrně ucelenou představu o vývoji české literatury od jejích počátků až do současnosti. Hesla jsou řazena abecedně podle názvů děl. Obsahují informace o žánru a stylu díla a o jeho kompozici.Přináší charakteristiku tématu a přibližují základní dějové peripetie.Současně dílo interpretují, vykládají.

Klett 2007, 142 s.

Anotace

Příručka určená zejména maturantům (ale nejen jim) mající formu ucelených, ale vzájemně propojených přehledů učiva světové a české literatury. Strukturovaná hesla zahrnují informace o historicko-kulturních souvislostech jednotlivých vývojových období, charakteristiku významných osobností a jejich děl i základní poučení z literární teorie.

Projekty

Ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info