Editoři a ediční práce

Publikace

Bez popisku

BEDNÁŘOVÁ, Jitka: Měkkosrdcí editor a kritik (Příběh Mojmíra Trávníčka). Souvislosti. Roč. 34, 2023, č. 1, 10. 5., s. 123–154.

Obsáhlá studie mapující dílo literárního historika a editora Mojmíra Trávníčka, jeho roli při opisování a ediční přípravě samizdatových souborných děl Jakuba Demla, Jana Čepa, Jana Zahradníčka. Pozornost je věnována Trávníčkově roli v moravském samizdatu, spolupráci s Ludvíkem Kunderou, Josefem Glivickým ad.

Ediční příprava knih s doslovy a studiemi

Nakladatelství Lidové noviny 2001. Edice a komentář Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček.

Anotace

Svazek obsahuje v chronologickém uspořádání všechny básnické sbírky Jana Zahradníčka (stranou zůstaly pouze nezařazené juvenilie, básně z pozůstalosti a překlady).

Těžištěm naší edice je věcná interpretace Zahradníčkovy poezie: editoři připojili k jednotlivým sbírkám podrobné vysvětlivky, jimiž dešifrují básníkovy uměle
cké obrazy - tímto postupem nalézají především dva výrazné inspirační zdroje, totiž reálie původního moravského zemědělského venkova a imaginativní, filozofickou, morální a ideovou inspiraci v textu Bible.

K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová
K vydání připravila Jitka Bednářová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info