Našimi čestnými hosty byli prof. Dale Knickerbocker (East Carolina University), prof. Marek Oziewicz (University of Minnesota) a prof. Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski).

Bez popisku

Když jsem sestavovala pozvánku na konferenci Dnešní svět zítřejšíma očima, měla jsem velikášské představy o tom, že se nám podaří vytvořit událost spojující badatele a nadšence zabývající se fantastickou literaturou u nás i ve světě. Že by bylo báječné propojit perspektivy různých vědních oborů a doplnit literárněvědné zkoumání pohledem lingvistiky, filozofie či sociologie.
Mám ohromnou radost z toho, že se nám to podařilo.
V pohostinném prostoru Univerzitního kina Scala jsme přivítali hosty z USA, Německa, Francie, Polska a Slovenska a alespoň na dálku i z Ukrajiny. V rámci České republiky se pak setkali přednášející z Brna, Prahy, Olomouce, Opavy a Ostravy.
Vedle příspěvků zaměřených na analýzu literárních děl jsme věnovali pozornost filmové a divadelní adaptaci, historii fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu, teoretickým úvahám o fantastice a její reflexi z pohledu sociologie, lingvistiky, filozofie, genderu a dějin umění.
I přes nezanedbatelnou konkurenci krásného počasí (ve čtvrtek) a mnoha jiných akcí (zejména v pátek) jsme se sešli v hojném počtu. Prezenční listiny prozradily přes 170 návštěvníků během prvního a přes 90 během druhého dne konference.


Děkuji všem, kteří ke konferenci přispěli, a doufám, že se nad fantastickou literaturou v nepříliš vzdálené budoucnosti setkáme znovu.

                                                                                                                                               Tereza Dědinová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info