Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež je už od studentských let hlavní specializací Luisy Novákové, která jí věnovala diplomovou i disertační práci a také v současnosti se o ni její odborná práce opírá především.

Publikace

NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež - Poezie. In Janoušek, Pavel. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. první. Praha: Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022. s. 508-511. ISBN 978-80-200-3377-2.

Anotace

Kapitola v odborné knize se zabývá dějinami české poezie pro děti v období Protektorátu Čechy a Morava.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež - Pohádka. In Janoušek, Pavel. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. první. Praha: Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022. s. 501-508. ISBN 978-80-200-3377-2.

Anotace

Kapitola v odborné knize se zabývá dějinami české pohádky v období Protektorátu Čechy a Morava.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká poezie pro děti v období Protektorátu. O dieťati, jazyku, literatúre. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej university v Prešove, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 25-37. ISSN 1339-3200.

Anotace

Studie přináší základní přehled o poezii pro děti publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Zastavuje se především u základních titulů, Říkejte si se mnou Františka Hrubína, Ladění Františka Halase, veršů Jaroslava Seiferta, Perníkové chaloupky Václava Renče, Voničky Jarmily Urbánkové a Pohádky o princezně Duši Kamila Bednáře. V rámci literárněhistorického kontextu připomíná také vybrané okrajovější tituly dobové produkce. Studie se opírá o postupy analytické a interpretační.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Historie podle Rosemary Sutcliffové. In Gal Srzewiecka. Iveta; Dziak, David. (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021. s. 204-214. ISBN 978-80-555-2756-7

Anotace

Studie se zaměřuje na Římsko-britskou trilogii Rosemary Sutcliffové. kotvuje ji v kontextu autorčina díla a zajímá se o charakteristické rysy rozebíraných textů. Dotýká se otázky recipienta románů, které jsou implicitně určeny mládeži, ale jsou recepčně otevřené i dospělým.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 99-108. ISSN 1213-2144.

Anotace

Studie se zaměřuje na trilogii Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové, romány Čaroděj Zeměmoří, Atuánské hrobky a Nejvzdálenější pobřeží jako symbolickou výpověď o lidské křehkosti a síle. Zajímá se o to, jak je přizpůsobena dětskému a jak dospělému čtenáři.

Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 2009, 196 s.

Anotace

Publikace se zamýšlí nad konkrétními texty vybraných českých autorů-pohádkářů, především těch významnějších a významných, a snaží se tak ilustrovat i hlouběji postihnout základní charakteristiky, problémy a vývojové trendy české pohádky, literární i autorské, ve čtyřicátých letech dvacátého století, tedy v období pro vývoj žánru klíčovém. Chce být příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání dané epochy a nejednou také upozorněním na texty dosud neprávem opomíjené.

Marcela Hrdličková: Příběhová próza pro mládež na přelomu tisíciletí. IN PRESS.

Ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info