2016: Mezigenerační vztahy v literatuře

Studentská literárněvědná konference
datum: 21. a 22. dubna 2016
místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno
Spolupořadatel: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Mezigenerační vztahy představují zpravidla základní životní zkušenost každého lidského jedince. Neméně důležitou roli však hrají také v literatuře, a to od jejích starověkých počátků až do současnosti. Tvoří základ kanonických, mnohokrát interpretovaných děl, jako je například Babička Boženy Němcové, a mají podstatný vliv na čtenářskou oblibu současné beletrie (Vieweghova Báječná léta pod psa a další). Tato skutečnost nás přivádí k celé řadě otázek: Jak se mezigenerační soužití v rodině odráží v české literatuře napříč staletími? Jakými proměnami prošly a procházejí žánry románové kroniky či ságy? Kdy tíhne literární reprezentace mezigeneračních vztahů spíše k idyle a kdy naopak ke konfliktu?
Mezigenerační vztahy nejsou tematizovány pouze v literárních textech samotných, ale projevují se velmi výrazně i při vzniku nových literárních škol, směrů a skupin a také ve vývoji literární kritiky a myšlení o literatuře vůbec. Negativní vymezení nastupující literární generace vůči generaci předchozí, jako tomu bylo například u České moderny, patří k obvyklým a pro literární historii zpravidla vděčným předmětům studia. Jakou roli hrálo v různých dobách mezigenerační "stýkání a potýkání" na Parnasu ve vztazích mezi staršími a mladšími generacemi literátů? Jak se proměňují kultovní díla jedné určité generace (například Šrámkův Stříbrný vítr) i jejich recepce v generacích dalších a o čem tyto proměny vypovídají? Jak působily na starší generace snahy o nové metodologické impulzy v literární vědě a kritice?
Studentská literárněvědná konference se tentokrát zaměří na to, čím mezigenerační vztahy obohacují literaturu, i na to, čím literatura obohacuje naše vnímání mezigeneračních vztahů.


Základní okruhy:
1. Mezigenerační zkušenost zobrazená v literatuře napříč staletími.
2. Proměny žánru rodové kroniky a ságy.
3. Kultovní díla určité generace.
4. Mezigenerační boje v literární vědě a kritice.

Fakultní předkolo: březen 2016


Z fakultního předkola Studentské literárněvědné konference postoupili Mgr. Jakub Záhora, Bc. Lukáš Vlasák, Bc. Jana Balharová, Bc. Jan Krajčirovič, Bc. Klára Katolická.

Program celostátního kola:
čtvrtek 21. dubna
8:30-9:00 prezence 9:00-9:10 zahájení 9:10-10:30 první blok
 Mgr. Lucia Bonora (Padovská Univerzita, FF) Jazyk vzpoury: avantgardní manifesty jak gesto revoluce
 Mgr. Andrea Draganová (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave, 1. roč. Ph.D. studia)Naše snahy - "mladí" vs. "starí"
 Mgr. Jaroslava Šaková (Ústav slovenskej literatúry SAV, 1. roč. Ph.D. studia) "Napajedený roj sršňov" alebo nadrealisti v medzigeneračných sporoch
 Mgr. Lenka Macsaliová (Ústav slovenskej literatúry SAV, 2. roč. Ph. D studia) Milan Zelinka - neskorý debutant
10:30-11:00 diskuse 11:00-11:20 přestávka na čaj a kávu 11:20-12:20 druhý blok
 Mgr. Jaroslava Smejkalová (Masarykova univerzita, FF, 2. roč. Ph.D. studia) Básnik proti súčasnosti
 Mgr. Blanka Studecká (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 1. roč. NMgr.) Revolta a vizionářství beatnické generace: Nahý oběd (1959) Willama S. Burroughse
 Mgr. Jan Váňa (Masarykova univerzita, FSS, 2. roč. Ph.D. studia) "Model rok 1 a 2 a 3 a dál... po výbuchu času": Analýza konstrukce dis/kontinuity mezi obdobími před a po revoluci v roce 1989 v české próze
12:20-12:50 diskuse 12:50-14:30 přestávka na oběd 14:30-15:30 třetí blok
 Bc. Marta Ševcová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FF, 1. roč. NMgr. studia)Medzigeneračné kultové klamstvo (?) Od kultu k mýtu
 Mgr. Jakub Záhora (Masarykova univerzita v Brně, FF, 3. roč. Ph.D. studia) Když zemřelí básně tvoří - O metodě "překradu" a jejím užití v díle Ivana Wernische
 Jitka Korhoňová (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 4. roč. Bc. studia) Mezigenerační pohled na překlad Holanovy Noci s Hamletem do němčiny
15:30-16:00 diskuse 16:00-16:20 přestávka na čaj a kávu 16:20-17:40 čtvrtý blok
 Bc. Agnieszka Słowikowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 1. roč. NMgr. studia) Mezigenerační zkušenosti žen v době II. světové války na příkladu románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch
 Bc. Jan Krajčirovič (Masarykova univerzita, FF, 2. roč. NMgr. studia) Zobrazení mezigeneračních vztahů ve vybraných dílech Jana Balabána, Emila Hakla a Petry Hůlové
 Mgr. Denisa Tkačíková (Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2. ročník Ph.D. studia) Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
 Anna Zábranská (Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 3. roč. Bc. studia) Téma mezigeneračních vztahů a klíčové motivy v románu Petry Soukupové Pod sněhem
17:40-18:30 diskuse, občerstvení 18:30 Autorské čtení
Pátek 22. dubna
9:00 zahájení druhého dne jednání 9:05-10:25 pátý blok
 Bc. Peter Kúdelka (Univerzita Karlova, Praha, FF, 2. roč. NMgr. studia) Nová moderná generácia na Slovensku v diele Cesta životom Ladislava Nádaši-Jégého
 Bc. Magdalena Supeł (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 1. roč. NMgr. studia)Rozpad vícegenerační rodiny v rodinné sáze Jana Vrby Soumrak Hadlasuc rodu
 Bc. Klára Katolická (Masarykova univerzita, FF, 3. roč. NMgr. studia) Mezigenerační vztahy v próze Rozkvět F. X. Svobody
 Bc. Daniela Sajdlová (Slezská univerzita v Opavě, FPF, 2. roč. NMg. studia) Reflexe nového ženského typu v soudobém tisku z pohledu F. V. Krejčího a T. G. Masaryka.
10:25-10:55 diskuse 10:55-11:25 přestávka na čaj a kávu 11:25-12:45 šestý blok
 Maxim Duleba (Univerzita Komenského v Bratislave, FF, 1. roč. Bc. studia) Obraz ženy v Obratníku raka od Henryho Millera
 Mgr. Lukáš Malý (Univerzita Karlova, FF, 1. roč. Ph.D. studia) Lyrické mládí a prozaická dospělost v díle Milana Kundery
 Bc. Lukáš Vlasák (Masarykova univerzita, FF, 2. roč. NMgr. studia) Zrození Stínadel z konfliktu mezi světem chlapců a světem dospělých
 Bc. Jana Balharová (Masarykova univerzita, FF, 2. roč. NMgr. studia) Reprezentace dospělých v hororové literatuře pro děti a mládež
12:45-13:15 diskuse13:15-13.30 představení projektu Brno poetické, porada poroty
13:30 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, konec oficiálního programu konference

Laureáti:
Doktorandská kategorie:
1. místo neuděleno
2. místo: Mgr. Lucia Bonora
3. místo: Mgr. Andrea Draganová
Čestné uznání: Mgr. Jaroslava Smejkalová
Studentská kategorie:
1. místo: Bc. Klára Katolická a Bc. Marta Ševcová
2. místo: Bc. Jan Krajčirovič
3. místo: Bc. Lukáš Vlasák
Čestná uznání: Bc. Jana Balharová, Jitka Korhoňová, Bc. Daniela Sajdlová, Bc. Agnieszka Słowikowska

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info